Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich voor bemiddeling richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde.