Mondhygiëne

Is de dagelijkse verzorging van de mond en het gebit om deze gezond te houden. Veel tandheelkundige problemen ontstaan door de langdurige aanwezigheid (langer dan 24 uur) van tandplak. Door mondhygiënisten en tandartsen wordt geadviseerd tandplak tijdig te verwijderen door minimaal twee maal per dag de tanden te poetsen; de eerste keer voor het ontbijt, de tweede keer voor het slapen gaan.

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist ie een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.Het beroep de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.Bij Tanden en Zo zijn de mondhygiënisten bekwaam mede door het feit dat zij opgeleid zijn tot ‘Bachelor of Health’. Deze lichting beschikt over de tandheelkundige kennis die noodzakelijk is om primaire cariës te preparen (gaatjes te boren en vullen).

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie van cariës (gaatjes in de tanden en kiezen)en tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

  • Het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
  • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
  • Het uitvoeren van intensieve tandheelkundige hygiëne plaque ,tandsteen en aanslag worden verwijderd
  • Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv.Fluoride)
  • Het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken)tanden en/of kiezen(sealen) het polijsten van vullingen
  • Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist ,mits bekwaam en bevoegd in opdracht van de tandarts anesthesie(verdoving) mag geven en vullingen mag plaatsen of oudere niet goed aansluitende vullingen mag vervangen. Bij Tanden en Zo zijn de mondhygiënisten bekwaam.